Search
Close this search box.

הנהלת יד שרה בביקור בעדי נגב- נחלת ערן

יד שרה

אנו זקוקים לתמיכה שלכם!

תרומתך לעדי תעזור לנו להשיג את היעד ולהעצים כל ילד ללא קשר לחומרת מגבלותיו

ספר אורחים​