Search
Close this search box.

הרב מירוויס- רבה של בריטניה

הרב הראשי של בריטניה: “כל נשמה יהודית בכל מקום בעולם ראויה לאהבה”
הרב מירוויס אמר את הדברים במהלך סיור מרגש שערך במרכז עדי ירושלים לילדים ובוגרים עם מוגבלויות מורכבות
הרב אפרים מירוויס, הרב הראשי של הקהילות המאוחדות בבריטניה, ביקר במרכז עדי בירושלים לילדים ובוגרים עם מוגבלויות מורכבות, כדי ללמוד על הטיפול הרפואי והשיקומי האיכותי והמקצועי המוענק במקום ועל מנת לבחון כיצד יכולות הקהילות היהודיות בעולם לסייע לקידום השילוב של אוכלוסייה עם מוגבלות בישראל.
הרב יהודה מרמורשטיין מנהל כללי בעדי והגב’ שלומית גרייבסקי, מנכ”ל עדי ירושלים, ליוו את הרב מירוויס במהלך סיורו במרכז, שכלל את המגורים המתוכננים בהתאמה מיוחדת, כיתות הממוחשבות המיוחדות, חדרי השיקום המובילים בעולם, והמתקנים הקיימים במקום ומשמשים את הדיירים מינקות וילדות דרך הבגרות.
במהלך הסיור, ציין הרב מירוויס כי הוא מתרשם מתשומת הלב הניתנת לכל ילד על ידי הצוות והמתנדבים המסורים של “עדי” וכן על שיטות החלוקה וההשכלה החלוציות שפותחו על ידי הארגון לסיוע וטיפול בקהילת הנכים בישראל. “זו היה חוויה רגשית מאוד ומעוררת השראה עבורי. אני גאה שבלונדון יש הרבה תורמים נדיבים אשר תומכים בעדי ואני בטוח שהתמיכה הזו רק תמשיך לגדול, ברור כי ארגון “עדי” לא רק מסייע לילדים עצמם, אלא משפיע על משפחות שלמות. זוהי עבודה חשובה לכלל ישראל המדגישה את העובדה שכל נפש יהודית חשובה וראויה לאהבה ולטיפול”, אמר הרב מירוויס בסיור.

אנו זקוקים לתמיכה שלכם!

תרומתך לעדי תעזור לנו להשיג את היעד ולהעצים כל ילד ללא קשר לחומרת מגבלותיו

ספר אורחים​