Search
Close this search box.

משנה למנכ”ל קופת חולים מכבי

וידאל התרגש מאד מהיקף העשיה ברשת עדי.
בספר האורחים הוא כתב ” מרגש ביותר לכנס למבנה ומרגש עוד יותר לסייר בו. לראות בית פעיל שמח וחי עם אנשי צוות מטפל מסורים ובעיקר ילדים מחייכים.
כל הכבוד לכם על עשייתכם הברוכה ויישר כוח!”

אנו זקוקים לתמיכה שלכם!

תרומתך לעדי תעזור לנו להשיג את היעד ולהעצים כל ילד ללא קשר לחומרת מגבלותיו

ספר אורחים​