Search
Close this search box.

בית היוצר- עדי אופקים

“בית היוצר – עדי אופקים” הינו מרכז תעסוקתי – שיקומי לאנשים עם קשת רחבה של מוגבלויות ומטרתו להקנות למשתקמים המועסקים בו אורך חיים יצרני והשתלבות בתהליך נורמליזציה חברתית ועצמאות כלכלית.

במרכז מועסקים כ-80 משתקמים מאזור הדרום ומופנים ע”י הרשויות המקומיות ,משרד הבריאות והרווחה. שיתוף פעולה בין עיירת אופקים לבין עדי נגב נחלת ערן יוצר שינוי בערך התעסוקה לאנשים עם מוגבלויות בדרום כבר שלוש שנים ברציפות.

חזון בית היוצר הוא לשים את האדם במרכז ולתת דגש לשלושה מרכיבים מובילים:

  1. תעסוקה מגוונת ומותאמת: התאמת המסגרת והסביבה שמאפשרת לכל אדם תעסוקה בתחום המתאים לניצול יכולותיו.
  2. עצמאות: עידוד המשתתפים להגעה עצמית מהמרכז לקהילה ולמסגרות המגורים.
  3. שכר מכבד: עידוד המשתקמים לצאת לשוק החופשי ולהשתכר בכבוד ביצירת מקומות עבודה ראויים לאנשים עם מוגבלויות היוצאים מהמפעלים המוגנים לשוק החופשי.

המרכז כולל 5 מתחמים עיקריים:

  1. מתחם יוצרים – קרמיקה באהבה: סדנא לאומנות קרמיקה בהובלה של אתי פרץ בוגרת בצלאל.
  2. מתחם הרכבה אלקטרוני: סדנא מרכזית של חברת FLEX. בשלב הבא פיתוח קווי יצור שיתנו מענה רחב יותר לתעסוקה בתחום האלקטרוני.
  3. מתחם תעשייה חרושתי: סדנא מרכזית בתחום אריזה בקוסמטיקה וענפים נוספים. בשלב הבא הגדלת תפוקת ומענה רחב יותר בתחום החרושתי.  
  4. מתחם יוצרים – חוויה קולינרית:  הובלת המקום על ידי בשמת שף-קונדיטור, ורננה בעלת ניסוין עשיר בבתי קפה חברתיים. בשלב הראשון אירועים פרטיים ועסקיים מגשי אירוח, וקייטרינג חלבי. בהמשך יופעל במקום בית קפה מקומי ייחודי.
  5. מתחם צומחים יחד: צוות גינון ותחזוקה בהובלתו של אליהו למברגר. הצוות מתחזק גינות פרטיות וציבוריות רבות ברחבי האזור במסירות ומקצועיות. כמו כן מתפעלים חממות ליצור וגידול שתילים במתחם בית היוצר.
"אנחנו גאים במקום שמסמל יותר מכל חזון ענק, יותר גדול מכולנו"

בנוסף למרכזי הפעילות העיקריים, הקמנו ב”בית היוצר – עדי אופקים” את היחידה לתעסוקה נתמכת, אשר עוסקת בהתאמות וחיבורים בין מעסיקים לבין משתקמים ודואגת להעסקה ישירה ובלתי תלויה וליצירת מקומות עבודה ראויים לאנשים עם מוגבלויות היוצאים מהמפעלים המוגנים לשוק החופשי. כמו כן, אחד המאפיינים עליהם אנו שמים דגש הוא מוביליות בתעסוקה. אנו רואים בפלטפורמה של הכפר השיקומי “עדי נגב- נחלת ערן” ו”בית היוצר- עדי אופקים”, הזדמנות נהדרת למעבר וגילוי עצמי של משתקמים אשר יכולים להתנסות במגוון של עבודות, לצמוח ולהתפתח.