נוירופסיכולוגיה

מתמחה בפסיכולוגיה שיקומית

אנו זקוקים לתמיכה שלכם!

תרומתך לעדי תעזור לנו להשיג את היעד ולהעצים כל ילד ללא קשר לחומרת מגבלותיו