Search
Close this search box.

פרופ’ רבקה כרמי נשיאת אוניברסיטת בן גוריון

אנו זקוקים לתמיכה שלכם!

תרומתך לעדי תעזור לנו להשיג את היעד ולהעצים כל ילד ללא קשר לחומרת מגבלותיו