Search
Close this search box.

קפיטריה טיפולית

תכנית “קפה עדי” המופעלת בעדי נגב-נחלת ערן, מהווה פעילות מרעננת בעולמם של אנשים עם צרכים מיוחדים. בכל יום שלישי בארבע אחר הצהריים, מגיעים דיירי הכפר לפתוח את “קפה עדי”. הם לוקחים הזמנות מהמבקרים – חברים, מתנדבים, עובדים, חיילים מהבסיס הסמוך, ובנות השירות הלאומי – ומגישים להם משקאות ומאכלים שהכינו בעצמם. הפעילות המקסימה מזמנת להם חוויה של צחוק, שיח, חיבור ושיתוף עם חברים, וכן בחירה מתוך תפריט. בעזרת בנות השירות הלאומי המסורות המסייעות במקום, התכנית פועלת לחיזוק מיומנויות תקשורת, קואורדינציה ומוטוריקה עדינה, וכן להגברת תחושת הערך העצמי והפרודוקטיביות של הדיירים.

אנו זקוקים לתמיכה שלכם!

תרומתך לעדי תעזור לנו להשיג את היעד ולהעצים כל ילד ללא קשר לחומרת מגבלותיו