Search
Close this search box.

רפואה שיקומית

המטרות העיקריות של הרפואה השיקומית על כל ענפיה הן לעזור לאנשים עם מוגבלויות:

-לשפר את התפקוד שלהם ולעזור להם להשיג עצמאות מרבית בחיי היומיום.

-לחזור, במידת האפשר, לזרם החיים הרגיל.

-לשפר את איכות חייהם במידת האפשר.

אנו זקוקים לתמיכה שלכם!

תרומתך לעדי תעזור לנו להשיג את היעד ולהעצים כל ילד ללא קשר לחומרת מגבלותיו