Search
Close this search box.

שיקום מרחוק

היחידה השיקומית בכפר הטמיעה לאחרונה שיטה טכנולוגית חדשה הנקראת “שיקום מרחוק”. הטכנולוגיה החדשנית, מאפשרת לתושבי הדרום להמשיך את הטיפולים השיקומיים קרוב לביתם, תוך סיוע מרחוק של הצוות הרפואי אשר נמצא באזור מרכז הארץ.
מה שמייחד את יחידת השיקום, הוא מיקומה – בכפר לאנשים מוגבלים. השילוב המופלא של דיירי הכפר עם תושבי הדרום שעברו טראומה קשה, הם חלק מהחזון של הכפר לחולל שינוי חברתי, “תיקון עולם”. קהילה של אנשים המצויים בתהליך שיקום, באווירת שיקום, שבליבה האהבה לאדם המוגבל. אווירה של ערבות הדדית. כולם למען אחד. אחד למען כולם.

לצפיה בסרט לחץ כאן

אנו זקוקים לתמיכה שלכם!

תרומתך לעדי תעזור לנו להשיג את היעד ולהעצים כל ילד ללא קשר לחומרת מגבלותיו