Search
Close this search box.

תלמידי אורט ערד בפרויקט משותף עם עדי נגב – נחלת ערן

תלמידי שכבת י”א במגמה מדעית הנדסית של תיכון אורט ערד, הגיעו לכפר להכיר את העשייה הייחודית במטרה לקדם שיתוף פעולה מקצועי וערכי.

פיתוח מיזם אשר יסייע לדיירי הכפר ולתלמידי ביה”ס לחינוך מיוחד ויהווה פרויקט הדגל של התלמידים, עליו הם יעבדו במשך כשנתיים ויגישו אותו כעבודת גמר במגמה.

לאחר הסיור המרגש בכפר, פעלו תלמידי השכבה, בסיוע המורים, בקבוצות חשיבה, בהן העלו רעיונות לשיפור איכות חייהם של הדיירים.

מתוך שלל הרעיונות המקוריים שעלו, רעיון אחד תפס את תשומת ליבה של דורית, מנהלת בית הספר לחינוך מיוחד, שם הפרויקט הוא “תקשורת משותפת”. מטרת המיזם הוא לקיים שיח בין תלמידי הכיתה דרך עזרים טכנולוגיים כמו טאבלטים ומסך מגע חכם.

לדוגמא, המורה בכיתה תיתן משימה מותאמת לתלמידים ולאחר שיבצעו אותה, תוכל להציג את תשובותיהם של התלמידים על המסך החכם ולקיים שיח בניהם על המשימה.

נכון להיום, תלמידי אורט, האמונים על הפרויקט, סיימו לכתוב הצעת מחקר, שלב ראשוני בתהליך המורכב ביצירת הפרויקט בדרך ליישומו ותפעולו.

תודה למנהל תיכון אורט ערד, גרגורי פוזניאנסקי ולמורה דבורה מרצ’ק על נכונותם להיות שותפים לעשייה בכפר ודאגתם לרווחת הדיירים ותלמידי בית הספר.

ולצבי פלג, מנכ”ל רשת אורט אשר מוביל את שיתוף הפעולה החשוב.

 

אנו זקוקים לתמיכה שלכם!

תרומתך לעדי תעזור לנו להשיג את היעד ולהעצים כל ילד ללא קשר לחומרת מגבלותיו