Search
Close this search box.

אירוח חניכי עדי ירושלים ביישוב מרכז שפירא בחג שמחת תורה

כבר שנה שלישית ברציפות שיישוב מרכז שפירא לא מוותר על הזכות לארח קבוצה של חניכים ממרכז עדי ירושלים לחג שמחת תורה.
הילדים המשתתפים זוכים לחויות חג מרוממת ומשפחתית וחיבוק ענק של כל תושבי היישוב בזמן ההקפות בבית הכנסת.
אחד המתפללים אמר ” שמחת תורה מושלמת שמחה עם התורה ועם חניכים כל כך יקרים- המתכון לשמחה שלמה”
מיותר לציין את ההכנות הרבות הכרוכות ביציאה מעין זו, אבל כשיש מתנדבים מדהימים כמו שיש רק בעדי ירושלים, יציאה כזו הופכת לדבר שבשגרה.

אנו זקוקים לתמיכה שלכם!

תרומתך לעדי תעזור לנו להשיג את היעד ולהעצים כל ילד ללא קשר לחומרת מגבלותיו