Search
Close this search box.

אלוף (מיל’) דורון אלמוג מקבל את אות אומ”ץ לשנת 2015 על פעילות מבורכת למען העם והמדינה

אלוף (מיל’) דורון אלמוג, יו”ר הכפר השיקומי “עדי נגב – נחלת ערן”, נמנה בין 12 חתני וכלות אות אומ”ץ הפועלים בתחומים שונים, מתוך חזון ואמונה לשינוי אמיתי במדינה ישראל.
לאחר פרישתו מצה”ל, החל אלמוג בהקמת הכפר השיקומי “עדי נגב – נחלת ערן” למבוגרים עם מוגבלות שכלית התפתחותית קשה, אשר הפך לימים להיות מפעל חייו. הכפר אשר הוקם ע”י רשת מעונות “עדי” והוכרז בידי ממשלת ישראל כפרויקט לאומי הינו היחיד מסוגו בעולם ומציע שירותים שיקומיים לדיירי הכפר ולמטופלים מהקהילה.
אלמוג פועל במרץ בארץ ובחו”ל למען דיירי עדי, להגברת המודעות והפעילות לקידומם ואושרם של אנשים עם צרכים מיוחדים ולהביא לשינוי חברתי בתפיסה של האדם המוגבל בחברה.
אלמוג מאמין כי הדאגה לחלשים הינה צוואה אילמת של כל אלו המצויים בתלות מוחלטת בכוחנו ולכן האחריות היא בידי החזקים לפעול למען שיפור איכות חייהם וקבלתם בחברה הישראלית.
ערן, בנו של דורון ודידי אלמוג, היה מדייריו הראשונים של הכפר ונפטר בגיל 23. אלמוג מספר כי למרות שערן לא אמר מילה אחת מימיו, הוא היה המורה הגדול בחייו, לימד אותו ללא מילים מהי אהבה אמיתית ולהיות אדם טוב יותר.
חברי הועדה: “אות ההוקרה השנתי של עמותת אומ”ץ הוענק לאלוף (מיל’) דורון אלמוג, יו”ר הכפר השיקומי “עדי נגב – נחלת ערן”, על פועלו למען צעירים בעלי לקות שכלית המשולבת בלקות נוספת במטרה להקל על סבלם ולנסות לשקמם. האות מוענק על פעילותו החברתית המבורכת למען האוטיסטים ופגועי המוחין בחברה ועל היחלצותו להגנה על החלשים וחסרי הישע. לכן החליטה ועדת האות, פה אחד, להעניק לו את אות אומ”ץ לשנת 2015″

אנו זקוקים לתמיכה שלכם!

תרומתך לעדי תעזור לנו להשיג את היעד ולהעצים כל ילד ללא קשר לחומרת מגבלותיו