בדרך לחתונה עוצרים בעדי נגב נחלת ערן

לילך רוזנפלד, שהייתה בת שירות בכפר בעבר, החליטה גם היא לבלות את יום חתונתה בביקור הדיירים וצילומים איתם!

אנו זקוקים לתמיכה שלכם!

תרומתך לעדי תעזור לנו להשיג את היעד ולהעצים כל ילד ללא קשר לחומרת מגבלותיו