ביקור גדעון חושן ורון חולדאי ראש עיריית תל אביב בכפר

אנו זקוקים לתמיכה שלכם!

תרומתך לעדי תעזור לנו להשיג את היעד ולהעצים כל ילד ללא קשר לחומרת מגבלותיו