Search
Close this search box.

ביקור הנהלת אמדוקס בכפר השיקומי עדי נגב- נחלת ערן

אתמול ביקרו אותנו בכפר השיקומי עדי נגב – נחלת ערן הנהלת אמדוקס – היה ביקור מאוד מרגש ומעצים!
שמחים לצאת לדרך משותפת עם הרבה רעיונות לשיתופי פעולה, דוגמא ומופת להרבה חברות מובילות במשק

אנו זקוקים לתמיכה שלכם!

תרומתך לעדי תעזור לנו להשיג את היעד ולהעצים כל ילד ללא קשר לחומרת מגבלותיו