ביקור מאיר שפיגלר מנכ”ל הביטוח הלאומי בביקור במרכז עדי ירושלים

אנו זקוקים לתמיכה שלכם!

תרומתך לעדי תעזור לנו להשיג את היעד ולהעצים כל ילד ללא קשר לחומרת מגבלותיו