Search
Close this search box.

ביקור מאיר שפיגלר מנכ”ל הביטוח הלאומי בביקור במרכז עדי ירושלים

אנו זקוקים לתמיכה שלכם!

תרומתך לעדי תעזור לנו להשיג את היעד ולהעצים כל ילד ללא קשר לחומרת מגבלותיו