Search
Close this search box.

ביקור מיוחד בעדי ירושלים

זכינו השבוע לפעילות מיוחדת עם חיילים ב״קורס קצינים – השלמה חילית טכנולוגית, אגף תקשוב״ חבר’ה מלח הארץ שבאו ליום תרומה לקהילה ובחרו להכיר מקרוב את החניכים בעדי. היה מאד משמעותי ושמח.

אנו זקוקים לתמיכה שלכם!

תרומתך לעדי תעזור לנו להשיג את היעד ולהעצים כל ילד ללא קשר לחומרת מגבלותיו