Search
Close this search box.

ביקור מנהלי הרשת ב”עדי ירושלים”

שבועיים אחרי קבלת החיסון השני בעדי ירושלים, הוחלט על הקלות בהחמרות הסגר הפנימי. אתמול סיור ראשון אחרי כמעט שנה ללא סיורים במקום, עקב הקורונה. את עונת הסיורים החדשה בעדי ירושלים פתחנו בסיור מיוחד במינו של מנהלי הרשת. אחרי כל כך הרבה זמן שלא זכו לבקר בעדי ירושלים הם התפעלו לראות את העשייה המיוחדת במקום. נפעמו לפגוש את הצוות המקצועי והאוהב. “רואים את האור של הצוות בעיניים” הם אמרו. “את תחושת השליחות והאהבה לכל חניך” במהלך הסיור הם פגשו בפעילויות המגוונות, טיפולים בבריכה, שיעור על חודש אדר בנושא השמחה, פגשו חניכים מתאמנים על הליכה. התרגשו לפגוש בתינוקות ובצוות במעון יום שיקומי ואף נטלו חלק פעיל בשיעור ספורט מותאם לכולם עם חניכי כיתה ד’ ומדריכת הספורט זהבה. הסיור הסתיים בהתרגשות גדולה של חיזוק הקשר והלמידה ההדדית בין מרכזי הרשת. עדי נגב נחלת ערן ועדי ירושלים. למידה הדדית והשראה אינסופית למען טיפול מיטבי והענקת שירות מושלם לכל חניך עדי.

אנו זקוקים לתמיכה שלכם!

תרומתך לעדי תעזור לנו להשיג את היעד ולהעצים כל ילד ללא קשר לחומרת מגבלותיו