ביקור ראש מועצת בית אל- שי אלון

מדבריו של ראש המועצה כפי שכתב בספר מבקרים:

חברים יקרים ואהובים,

זכינו להתחיל את השבוע בסיור בכפר שלכם, הרושם שיצאנו מכאן מרומם מאד ומעצים.

פשוט לקנא בכם בכל הפעילות הערכית שאתם עושים במקצועיות רבה ואהבה גדולה.

אשריכם שבחרתם לפעול בחיים שלכם למען הזולת. למען אותם האנשים, ילדים שלא שפר להם המזל,

להרים אותם, לעודד ולחזק.

פשוט אומר “שירבו כמותכם בעם ישראל”

באהבה גדולה והערכה רבה

שי אלון, ראש המועצה בית אל

וכל צוות ההנהלה של המועצה.

אנו זקוקים לתמיכה שלכם!

תרומתך לעדי תעזור לנו להשיג את היעד ולהעצים כל ילד ללא קשר לחומרת מגבלותיו