Search
Close this search box.

ביקור שופטי בית המשפט העליון בראשות הנשיאה אסתר חיות

ביום שלישי 12 ביוני 2018, כ”ט סיוון תשע”ח, התכבדנו לארח בכפר השיקומי “עדי נגב- נחלת ערן” את שופטי בית המשפט העליון בראשות הנשיאה השופטת אסתר חיות.
במהלך הביקור סיירו השופטים בין מחלקות הכפר השונות, נחשפו לעשייה ולתפיסה הייחודית של הכפר המשמש כמרכז קהילתי משלב המפגיש באופן יומיומי בין אנשים עם מוגבלויות לאנשים מהקהילה. הנשיאה סיפרה כי בראייתה, תפיסת השילוב בקהילה היא תפיסה חשובה מאד המוטמעת היום גם בבתי המשפט. בדומה לכפר, גם בבתי המשפט הולכת ומתגבשת תפיסה של הקמת בתי משפט קהילתיים תוך שיתוף ועירוב הקהילה. פרויקט שיקום האסירים בכפר מבטא תפיסה דומה המשלב אסירים במערך המתנדבים בעדי נגב נחלת ערן. שיתוף פעולה זה מבטא גם את רצון המערכת וגם את רצון האסירים לחזור ולהיות חלק מהחיים הקהילתיים.

מדבריה של הנשיאה: “בשמי ובשם השופטות והשופטים שהשתתפו היום בביקור, אני מבקשת להביע את הערכתנו הרבה לדורון אלמוג ההוגה והמייסד של הכפר ולכל אנשי הצוות הנפלאים של הכפר העושים יום יום שעה שעה מלאכת קודש בשילובם ובשיקומם של אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. פעילות זו מגשימה באופן מרגש ומעורר השראה ערכים של שוויון ושל כבוד האדם במובנם העמוק והמשמעותי ביותר”.

אנו זקוקים לתמיכה שלכם!

תרומתך לעדי תעזור לנו להשיג את היעד ולהעצים כל ילד ללא קשר לחומרת מגבלותיו