Search
Close this search box.

ביקור שר הבריאות חה”כ אוריאל בוסו במרכז עדי ירושלים.

השר ונציגים ממשרד הבריאות זכו להכיר מקרוב את פעילות יחידת המונשמים הייחודית במרכז עדי ירושלים ואת מגוון הטיפולים הפנימיים והקהילתיים הניתנים בעדי ירושלים. הוא התרשם עמוקות מגישת ההנהלה והצוות והראיה של המטופל במרכז כיחידה אחת עם כל בני המשפחה. השר התרגש ואמר שהוא מחוייב לקדם ולסייע “ילדים עם מוגבלות הם לא בעיה של החצר האחורית. אלא בראש סדר העדיפויות שלנו”
לסיור התלוו גם מנהלים מלשכת הבריאות שעל אף שאין זה הסיור הראשון שלהם במקום. הם תמיד יוצאים מלאי התפעלות ועם רצון להמשיך ולהיות שותפים ולקדם את העשיה הברוכה בעדי ירושלים בכלל המחלקות.

אנו זקוקים לתמיכה שלכם!

תרומתך לעדי תעזור לנו להשיג את היעד ולהעצים כל ילד ללא קשר לחומרת מגבלותיו