Search
Close this search box.

בית היוצר יצאו להפיץ אהבה

סדנת הקרמיקה של בית היוצר – עדי אופקים יצאו למכירה בקריה בתל אביב עם שלל מוצרי קרמיקה איכותיים שאותם הם יצרו.

רוצים לרכוש גם מוצרים שלהם? מוזמנים להכנס לאתר
https://adi-il.org.il/boutique/

אנו זקוקים לתמיכה שלכם!

תרומתך לעדי תעזור לנו להשיג את היעד ולהעצים כל ילד ללא קשר לחומרת מגבלותיו