Search
Close this search box.

יצירת עץ מבלונים

יצירת עץ מבלונים. שרה קנתה מכונה לניפוח בלונים, והביאה לילדי עדי לחוות את הניפוח בעצמם. הם לחצו על הדוושה, וניפחו בלונים לבד איתם יצרה שרה עץ פרי מלבלב.

אנו זקוקים לתמיכה שלכם!

תרומתך לעדי תעזור לנו להשיג את היעד ולהעצים כל ילד ללא קשר לחומרת מגבלותיו