Search
Close this search box.

גם אני יכול ליצור- גלגולו של נייר

פרויקט ייחודי של אמנות ע”י ילדי עדי מאפשר אפילו לילדים עם צרכים מיוחדים לבטא את היצירתיות שלהם, להתחבר עם הטבע, ולעזור לשמור על הסביבה באמצעות שימוש בחומרים נפסדים, כמו בקבוקים ריקים, כיסאות שבורים, עגלות מושלכות, עטיפות של פחי אשפה וכד’, ועוד חפצים וחומרים חסרי תועלת אחרים אשר מושלכים.
צוות עדי החינוכי, פרא-רפואי והסיעודי עבדו יחד במאמץ קבוצתי משותף לאורך כל שלבי הפרויקט, שרץ לאורך כל שנת הלימודים האחרונה, ולאחר דיונים רבים, עשו בחירה משותפת של בעלי החיים המיועדים כמוקד של הפרויקט.
הילדים היו חלק בלתי נפרד מכל הפרויקט – מתחילתו ועד סופו. היכולות של כל ילד נלקחו בחשבון ככל המשימות אשר נעשות בעדי ובוצעו בהתאם לרמתו האישית וכישוריו כגון קריעה, קיפול, לישה, וציור. הפרויקט העניק רגעים רבים של הנאה ורגשות של הישגים והצלחות ועזר רבות למטרות טיפוליות נוספות וגירוי חושי (שמיעה, ומישוש חזותי).
הפרויקט כלל גם תלמידים מהקהילה אשר עשו את עבודות הגימור.
הפרויקט עזר להעלות את המודעות ליכולות ה ילדים עם צרכים מיוחדים, והמוצרים המוגמרים מדברים בעד עצמם!

אנו זקוקים לתמיכה שלכם!

תרומתך לעדי תעזור לנו להשיג את היעד ולהעצים כל ילד ללא קשר לחומרת מגבלותיו