Search
Close this search box.

המסע של נילי

נילי ברויר, בת שירות לאומי שנה שנייה בכפר השיקומי “עדי נגב – נחלת ערן”, נבחרה לצאת למסע בפולין במסגרת עמותת “בת עמי”. נילי נמצאת ממש היום על אדמת פולין, היא בחרה לקחת לבבות מעייסת נייר שהדיירות הכינו ולהניח על מצבה לזכר הנספים והנרצחים מבני עמנו:

“אני נילי, אני עושה שירות לאומי בעדי נגב – נחלת ערן, כפר לאנשים עם מוגבלויות. אנשים שמתמודדים עם מגבלות קשות. לפני שהנאצים השמידו את העם היהודי הם השמידו את הנכים, המוגבלים. את מי שלא יכלו להגן על עצמם, אלו שלא יכלו לצעוק אבא או אמא לבקש עזרה.
אני עושה שירות לאומי שנה שנייה בעדי נגב. עם האנשים הפגועים ביותר בחברה, האנשים הטובים ביותר שאני מכירה. כל יום שבו אני נמצאת בכפר הוא יום יותר טוב מהאתמול.
הנחתי על המצבה לבבות מעיסת נייר, לבבות שהדיירות שאני מתנדבת איתן הכינו לכבוד היום הזה, יום השואה. זו סמליות בשבילי להניח את הלבבות על מצבה לזכר יהודים שנרצחו, לזכור ולא לשכוח. להוקיר את הנס שממנו הגענו לכאן, מדינת ישראל”.

אנו זקוקים לתמיכה שלכם!

תרומתך לעדי תעזור לנו להשיג את היעד ולהעצים כל ילד ללא קשר לחומרת מגבלותיו