Search
Close this search box.

השבוע בפינת הכר את העובד

אבנר גפן מקיבוץ דורות.

אבנר עובד כעובד סוציאלי במחלקה לשיקום יום ב”עדי נגב – נחלת ערן” קרוב לשנה. הוא מעריך מאוד את היכולת שלו לסייע ולהיות חלק מתהליך חזרה הביתה של מטופל. “המטופל אמנם חוזר לאותו בית, לאותה עבודה, לאותה משפחה- אבל במצב שונה לחלוטין. הרצון שלי הוא להעביר אותו מבעד לקושי במטרה לחזור לתפקוד כמה שיותר מלא- לחיים שלו”.

אבנר בדיוק חזר משירות מילואים ארוך כקב”ן בחטיבה 8 של שיריון. הוא שירת כלוחם ואחרי סיום לימודי התואר הוצב בתור קב”ן בחטיבה.

אנו זקוקים לתמיכה שלכם!

תרומתך לעדי תעזור לנו להשיג את היעד ולהעצים כל ילד ללא קשר לחומרת מגבלותיו