Search
Close this search box.

חנוכה של נתינה

פעילות והדלקת נרות חגיגית- במרכז עדי ירושלים, עם חיילים מהשריון.

מפקד הפלוגה: “תודה רבה על הזכות שניתנה לנו. נהננו מאד מאד”

אנו זקוקים לתמיכה שלכם!

תרומתך לעדי תעזור לנו להשיג את היעד ולהעצים כל ילד ללא קשר לחומרת מגבלותיו