Search
Close this search box.

חקלאות? כן בבית ספרנו: בית ספר לחקלאות נפתח בכפר השיקומי “עדי נגב – נחלת ערן”

השבוע, נפתח לראשונה בית ספר לחקלאות משלבת בכפר השיקומי “עדי נגב – נחלת ערן”. בית הספר ישמש תלמידים מכל אזור צפון הנגב על מנת לשלב אותם בפעילות בכפר ולחשוף אותם תוך פעילות לילדים עם מוגבלויות.

בית הספר לחקלאות נוצר על מנת לגרום לחיבור בין הקהילה לקהילה שבכפר. כך יותר תלמידי בתי ספר בישראל ישתלבו יחד עם אנשים עם מוגבלויות ויצרו שינוי חברתי ביחס לאנשים עם מוגבלויות. הפרויקט המשותף הזה מתקיים דרך תוכנית “תיקון עולם” המשותפת לכפר ולמשרד החינוך.
תלמידי בתי הספר באזור נחשפים לילדים ולדיירים עם ובלי מוגבלות, ומקיימים איתם פעילויות משותפות למשך כל שנת הלימודים. התלמידים מגיעים מהרשויות הסמוכות לכפר, ובעזרת אנשי צוות מקצועיים עושים תהליך של יצירת שיח והיכרות בעזרת סביבה ירוקה, בעלי חיים וחקלאות.

החווה החקלאית הינה בית ספר ייחודי ללימוד מדעי החקלאות שהוקם בשיתוף של משרד החינוך, הכפר השיקומי “עדי נגב – נחלת ערן” והמועצה האזורית מרחבים.

בנוסף למרכז החקלאי, יש בחווה חוות סוסים, ספארי עם מגוון בעלי חיים קטנים וגדולים (מתוכים ועד לצב ענק) וגינון טיפולי. נכון להיום, החווה מרחיבה גידולים חקלאיים מגוונים בשדה ובחממות. החממות משמשות לגידולים אך גם ללמידת חקר ביסודי ובחטיבת הביניים.

תכנית הלימודים משלבת לימודי חקלאות, מדע, טכנולוגיה, אורח חיים בריא ואיכות הסביבה בענפי החקלאות השונים בהיבט העיוני ובנוסף למידה חווייתית, פעילה ומפעילה. קיימים קבוצות וצוותי משימה, חקר ופרויקטים בחווה המדגישים את חגי ישראל, ערכי אהבת האדם, האדמה אשר פועלים למען הקהילה. בחווה לומדים תלמידי בתי הספר היסודיים ממועצות מרחבים, אופקים וחבל אשכול.

אבי וורצמן, מנכ”ל הכפר השיקומי “עדי נגב – נחלת ערן”:
“בית הספר לחקלאות משלבת בכפר יוצר אפשרות שהקהילה תהיה מעורבת באופן ממשי בקבלת האחר. ההחלטה לפתוח בית ספר לחקלאות משלבת הגיעה מתוך צורך מהותי שתלמידי ישראל יכירו באדם השונה והמוגבל וייקחו חלק פעיל בקבלת השונה. אנחנו נמצאים כרגע בשבוע הראשון, וכבר ניתן לראות חיבור מיוחד שנוצר בין תלמידי בתי הספר לילדי הכפר. אני מברך את כל העוסקים במלאכה. זהו צעד עצום לתיקון עולם”.

ליזי עדני, מנהלת החווה החקלאית בכפר השיקומי “עדי נגב – נחלת ערן”:
“לאחר חודשים של הכנה ותהליכי הקמה, אני נרגשת לפתוח את בית הספר החקלאי – החווה החקלאית המשלבת בעדי נגב – נחלת ערן ומועצה אזורית מרחבים בפני תלמידי האזור. כפי שנאמר “בכל שעה מישהו מפקיד בידי זרע של משהו שזה עתה נבט וכמו שהוא מלא אור והבטחה כך הוא עדין שבעדינים ,ובלב רועד אני מחזיקה בו ומעומק ישותי האוהבת מבטיחה , נעשה חינוך ודרכו תיקון עולם”.

אנו זקוקים לתמיכה שלכם!

תרומתך לעדי תעזור לנו להשיג את היעד ולהעצים כל ילד ללא קשר לחומרת מגבלותיו