Search
Close this search box.

טיול ליער עמינדב עם עמותת לוטם

טיול שנתי ליער עמינדב בזכות לוטם ואקים.
מזג האויר מושלם, סדנת חושים שהכינו המדריכות המקסימות שלנו – ריח, טעם ומישוש.
מילאנו את הריאות אויר, מילאנו את המצברים באנרגיה וחזרנו הביתה.

אנו זקוקים לתמיכה שלכם!

תרומתך לעדי תעזור לנו להשיג את היעד ולהעצים כל ילד ללא קשר לחומרת מגבלותיו