Search
Close this search box.

טקס יום השואה והגבורה במרכז עדי ירושליפ

טקסי יום השואה התקיימו היום בעדי ירושלים בבית הספר ובמרכז יום לבוגרים. הטקס המכובד משלב קטעי הקראה, וידאו, תהילים, הדלקות נר זיכרון ושירת אני מאמין והתקווה. בטקס משולבים חניכי עדי הפעילים ע”י שימוש במתגים ופלטים קוליים. אפילו הורדת הדגל לחצי התורן התבצעה על ידי תלמידת בית הספר בלחיצה על מתג מותאם. הנרות נדלקו ע”י פנסים מחוברים למתגים ובקטעי ההקראה וההשראה השתלבו התלמידים בלחיצה על מתגים בהם הוקלטו הקטעים מראש. הצוות אף הוא שותף מלא ולצד קטעי הוידאו שיתפו מסיפוריהם האישיים. בטקס בית הספר אף שולבו קטעי סולו של כינור ע”י מורה למוזיקה. כולנו תפילה משותפת לביאת משיח במהרה ולגאולה שלימה בקרוב!

אנו זקוקים לתמיכה שלכם!

תרומתך לעדי תעזור לנו להשיג את היעד ולהעצים כל ילד ללא קשר לחומרת מגבלותיו