Search
Close this search box.

יום הזיכרון בעדי ירושלים

השנה הוחלט שבנוסף לטקסים המסורתיים עם הדיירים והתלמידים לקיים גם טקס מיוחד עבור אנשי הצוות בלבד. שנה כל כך טעונה ומורכבת בפן האישי והלאומי הובילו את הנהלת עדי ירושלים להחלטה לקיום טקס ייחודי בו נטלו חלק אנשי הצוות מכל המחלקות השונות. עם שיתופים על מכרים קרובים וסיפורים אישיים על חללים, קטעי מוזיקה ותפילה. הדגל הורד לחצי התורן ובעיקר קיבלו כוח אחד מהשני. כל אנשי הצוות בעדי ירושלים כמשפחה אחת גדולה. בתפילה משותפת לימים טובים ולגאולה שלמה בקרוב ממש!

אנו זקוקים לתמיכה שלכם!

תרומתך לעדי תעזור לנו להשיג את היעד ולהעצים כל ילד ללא קשר לחומרת מגבלותיו