Search
Close this search box.

יום המעשים הטובים לא נגמר בכפר השיקומי עדי נגב- נחלת ערן

אחרי פעילויות הדיירים, זה המשיך עם עובדי מועצת מרחבים- היום המיוחד שלהם התקיים הודות ליעל, רכזת המתנדבים במועצה, וארז , רכז המתנדבים של הכפר ששיתפו פעולה בתכנון וארגון מתוך הרצון לחשוף את עובדי המועצה לפעילות הכפר ועובדיו. במהלך היום המרגש הזה עובדי המועצה הפיצו אור גדול- בבית הספר ובקפיטריה. חלק מהעובדים התנדבו בכיתות ובילו עם הילדים בטיולים ברחבי הכפר וחלקם הכינו ארוחת צהריים בהובלתם של מרים ואבי, מתנדבים קבועים בכפר. אי אפשר היה להתעלם מהריחות והשמחה שהיו בכל מקום. הרצון של עובדי המועצה להוקיר את עובדי הכפר ומתנדביו היה מרגש. במהלך היום נחשפה שולי, עובדת המועצה, לסיפורם המרגשת של המתנדבים המקסימים שלנו מגרמניה והם קיבלו הזמנה לבוא אליה לסעודת ליל הסדר.

אנו זקוקים לתמיכה שלכם!

תרומתך לעדי תעזור לנו להשיג את היעד ולהעצים כל ילד ללא קשר לחומרת מגבלותיו