Search
Close this search box.

יום הנגישות הבינלאומי ביערות קק״ל

אתמול יצאנו לפעילות ביער בארי בסימן נגישות.
השתתפנו בפעילות של עמותת אתגרים שאפשרו לנו חוויה מדהימה בפעילות אתגרית של חבלים, אופני ידיים וטנדם, כיסא גלגולון המאפשר לכל אדם בכיסא גלגלים להיות שותף במסלולי טיול, סדנאות של יצירה בטבע של עמותת לטם ופעילויות מוזיקליות.

תודה לקק”ל על חוויה מדהימה שמוכיחה שאין מגבלה לטיול בטבע וכולנו שווים בחברה!

אנו זקוקים לתמיכה שלכם!

תרומתך לעדי תעזור לנו להשיג את היעד ולהעצים כל ילד ללא קשר לחומרת מגבלותיו