Search
Close this search box.

יוצאים לסרט

ביום ראשון אחה”צ קם בית קולנוע קטן ב”עדי נגב – נחלת ערן”. בית הקולנוע נוהל על ידי הדיירים ממחלקת סיעודי מורכב. במחלקה זאת חיים 24 דיירים, 6 מתוכם הם תינוקות עד גיל 3 שזקוקים להשגחה רפואית 24/7 והשאר הם דיירים סיעודיים ביותר, חלקם מלידה וחלקם בעקבות פגיעות נרכשות, כולם אנשים צעירים יחסית אשר ללא הכפר היו יכולים למצוא עצמם חיים בבית אבות. בעקבות מצבם המורכב של דיירי המחלקה, אנו ממעיטים לקיים פעילויות בחוץ כדיי לא לסכן את חייהם. רוב פעילויות ההעשרה מתקיימות בלב המחלקה בקרבה לצוות הרפואי. למרות שמדובר בדיירים הפגועים ביותר, ברצוננו להעניק להם תחושה נעימה ומשפחתית ובין היתר גם חוויות “נורמטיביות” שכל אדם רגיל חווה, במקרה שלנו יציאה לקולנוע.

הפעם דיירי מחלקת סיעודי מורכב לא היו בצד המשתתף אלא בצד המפעיל. זוהי הפעם הראשונה שהדיירים הללו הם אלה ש”מנהלים” את הפעילות והמטרה העיקרית בבחירה הזו היא להעצים אותם ולתת להם את התחושה שהם תורמים ועוזרים. אנו סבורים כי פעילות מסוג זה תתרום להתפתחותם האישית ולהתקדמותם הפיזית.

העבודה בקולנוע הייתה פרטנית, לכל דייר היה ייעוד בתפעול הקולנוע, לכל דייר הוצמדה בת שירות שסייעה בכל הנדרש למילוי המשימה. כל דייר קיבל תג עם תפקידו– פנחס ועלי היו אחראיים על הקפיטריה, ליאן הקטנה חילקה חטיפים ומשקאות לאורחים ושמעון וכפיר היו הסדרנים שדאגו שאף אחד לא “מתגנב” ללא כרטיס. הדיירים היו שותפים גם בתהליך בחירת הסרט.

לראשונה באופן סימבולי, דיירי הסיעודי מורכב היו בצד המפעיל ולא “הנזקק”. הפעילות אפשרה לכל דייר לממש את מלוא הפוטנציאל שבו, ממקום שאנו מאמינים בכל אחד ואחת. פעילות מתקדמת מסוג זה, אשר כוללת האצלת סמכויות ואחריות, יוצרת ציפייה והתרגשות לקראת ההפעדי הבאה. פעילות משותפת מאחדת את כל דיירי הכפר ומעניקה הזדמנות לכולם להשתלב ולהשפיע.

אנו זקוקים לתמיכה שלכם!

תרומתך לעדי תעזור לנו להשיג את היעד ולהעצים כל ילד ללא קשר לחומרת מגבלותיו