Search
Close this search box.

יריד פורים תתח

יריד משלוחי מנות הופעל ע”י קבוצת משתמשי תת”ח. ביריד בחרו המוזמנים כלי, ממתקים וברכה יפה ומשתמשי התת”ח הפעילו אותם בעזרת אביזרי תקשורת ולוחות מותאמים.
המוזמנים התאפרו ויצאו עם משלוח מכובד.

אנו זקוקים לתמיכה שלכם!

תרומתך לעדי תעזור לנו להשיג את היעד ולהעצים כל ילד ללא קשר לחומרת מגבלותיו