Search
Close this search box.

כשמשפחה ובית נפגשים

בשבוע שעבר נערך יום הורים לבנות השירות ומתנדבי שנת השירות של הכפר השיקומי “עדי נגב – נחלת ערן”. הוריהם של למעלה מ60 מתנדבים באו להכיר מקרוב את מהות הכפר כאשר מיטב בניהן ובנותיהן מתנדבים באחת ממחלקות הכפר – בתי הדיירים, חווות הסוסים והספארי, מחלקת שיקום היום, בית הספר, צוות גינון וחקלאות, בית החולים, אשכול הגנים ועוד.

תודה רבה להורים שהגיעו מכל הארץ להכיר את הכפר, לבנות השירות ושנת השירות שעושים לילות כימים ולצוות הכפר על יום מקסים!

אנו זקוקים לתמיכה שלכם!

תרומתך לעדי תעזור לנו להשיג את היעד ולהעצים כל ילד ללא קשר לחומרת מגבלותיו