Search
Close this search box.

לא מוותרים: תכנית “חזרה לעצמי” מכשירה משתקמים לשוק העבודה בעידן הנוכחי

תכנית חדשה במרכז ‘עדי נגב- נחלת ערן’: תכנית הכשרת תעסוקה ל מטופלים  שסיימו ‘טיפול רפואי שיקומי מסורתי’

מרכז תמיכה “חזרה לעצמי” בכפר השיקומי “עדי נגב- נחלת ערן” היא תכנית יעדים אישית אשר פותחה על מנת לתת מענה לאוכלוסיית מטופלים  שסיימו ‘טיפול רפואי שיקומי מסורתי’ במסגרת מערכת הבריאות, אך נותרו בלי כלים ויישום השיקום כמענה תעסוקתי, כזה שיהיה עבורם שיקום המשך והעסקה מעשית.

על פי הגדרות מרבית המעסיקים- משתתפי התוכנית אינם מתאימים לחזרה לשגרת חיים עצמאיים, מבחינה סוציאלית, חברתית או במבחן תעסוקתי. לכך נועדה תוכנית ‘חזרה לעצמי’ המהווה עבורם מסגרת ביניים ועבודה מעשית.

מטרת התוכנית הינה להכין את המשתקמים לקראת חיים עצמאים ושילובם בשוק העבודה הפתוח. התוכנית מספקת ליווי מקצועי ואישי והענקת כלים לתעסוקה, כל זאת בכדי להביא את המשתתפים לעצמאות מוחלטת,
באמצעות הקניית הרגלי עבודה, הגברת תפקוד עצמאי ויכולת עמידה ביעדים כאשר היעד הסופי הוא שילובם במעגל התעסוקה.

תוכנית ‘חזרה לעצמי’ יצאה לדרך במחצית שנת 2019 וזו מונה כיום 7 משתתפים, שזוכים לליווי מקצועי, למפגשי הכנה לתעסוקה, להתנסות במיומנויות בעולם העבודה החדש, וכמובן לליווי וטיפול רפואי, באמצעות מפגשים ריפוי בעיסוק, פיזיותרפיה וסדנאות מקצועיות ומגוונות כמו תפקודי מטבח, אומנות, גינון, נגרות וצילום.

אנו זקוקים לתמיכה שלכם!

תרומתך לעדי תעזור לנו להשיג את היעד ולהעצים כל ילד ללא קשר לחומרת מגבלותיו