Search
Close this search box.

מחקר יישומי פורץ דרך בעדי נגב נחלת ערן בסיוע רשות החדשנות.

שיתוק חלקי בצד אחד של הגוף מאפיין לא פעם אנשים שעברו שבץ מוחי. הרעיון המהפכני להעביר גירויים מהצד המתפקד לצד המשותק נקרא התמרה חושית, שיישומה המעשי הוא שיקום הליכה המתבצע במעבדה שהוקמה במרכז שיקום יום בעדי נגב נחלת ערן. את המחקר והפיתוח של מערכת ההתמרה החושית מובילות שתי חוקרות – פרופ’ אילנה ניסקי, ראשת המעבדה לרובוטיקה ביו-רפואית מהמחלקה להנדסה ביורפואית באוניברסיטת בן גוריון שבנגב וחוקרת ראשית לכל נושא השיקום התחושתי בעדי נגב- נחלת ערן, ודר’ סימונה בר חיים מהפקולטה למדעי הבריאות באוניברסיטת בן גוריון מייסדת ומנהלת NegevLab. מעבדת – NegevLab מעבדה משותפת לעדי נגב-נחלת ערן ולאוניברסיטת בן גוריון. המעבדה מתרגמת מדע לקליניקה ומשתתפים בה חוקרים מובילים, מהנדסות וקלינאיות העובדות בשיתוף פעולה הדוק לקידום ופיתוח הדור הבא של השיקום.
הפיתוח, שזכה במימון הרשות לחדשנות, נמצא בחזית הטכנולוגיה ועתיד לשנות את ההדגשים בשיקום הליכה של אנשים לאחר שבץ מוחי. המערכת שבפיתוח תתבסס על חגורה חדשנית אשר תנטר את תנועת נפגע השבץ בזמן אמת, תדע לאבחן באיזה שלב בהליכה הוא נמצא, ובתזמון מדויק תשלח לו גירויים מאזור בריא (אזור בו לא נפגעה החישה) להשלמת המידע התחושתי החסר בגפה המשותקת.
עדי נגב- נחלת ערן שם למטרה להוביל את עולם השיקום בארץ ובעולם. נמשיך לחקור, לפתח ולקדם את הנושא למען כל אלו אשר זקוקים לנו.

אנו זקוקים לתמיכה שלכם!

תרומתך לעדי תעזור לנו להשיג את היעד ולהעצים כל ילד ללא קשר לחומרת מגבלותיו