Search
Close this search box.

מסיבות חנוכה בעדי ירושלים

ביום רביעי, נר שני של חנוכה הגיע אלינו להדלקת נרות הרב שטרן– הרב הראשי לירושלים.

ביום שני, נר שביעי של חנוכה, הגיעו קבוצת שוטרים (שמתנדבים אצלנו בקבוצת ההליכה) עם מתנות והפתעות לילדים, משפחות הילדים הוזמנו ומתנדבים באו לרקוד.

בשאר הימים הגיעו כל יום קבוצות אחרות להדליק איתנו נרות ולשמח ובבוקר לעשות הפעלות, לחלק מתנות ולהשתתף הפעילויות בכיתות.

אנו זקוקים לתמיכה שלכם!

תרומתך לעדי תעזור לנו להשיג את היעד ולהעצים כל ילד ללא קשר לחומרת מגבלותיו