Search
Close this search box.

מסיבת חנוכה בביתו של מנהל קריית החינוך בגבעת וושינגטון

בערב חג שני של חנוכה, הזמין מנהל קריית החינוך של גבעת וושינגטון, יקי סעדה את בנות תכנית עלי והקהילות הייחודיות של בית הבוגרות שלנו להדלקת נרות חגיגית וארוחת ערב בביתו.

האירוח המרגש בביתו של יקי לווה בשירים רבים, משחקי חברה ובעיקר בסופגניות חמות וטריות שהכינה אשתו נאווה.

יקי סעדה מכיר את תכנית עלי היטב, בשנה שעברה קארין קטורזה התנדבה במסגרת השירות הלאומי שלה במשרדי המכללה ותפקדה כיד ימינו של יקי.

הדרך המשותפת של בנות התכנית יחד עם הגורמים השונים בגבעת וושינגטון, יוצר שיתוף פעולה והצלחה מרובה בקידום הבנות והעצמתן.

 

אנו זקוקים לתמיכה שלכם!

תרומתך לעדי תעזור לנו להשיג את היעד ולהעצים כל ילד ללא קשר לחומרת מגבלותיו