Search
Close this search box.

מסיבת סוף שנה בעדי נגב- נחלת ערן

בשבוע שעבר נערכה מסיבת הסיום של בית הספר לחינוך מיוחד בכפר השיקומי “עדי נגב- נחלת ערן” בהשתתפות התלמידים והוריהם.
אווירת חג עטפה את הכפר. נפרסו דוכני מזון והוכנו שלל פעילויות על ידי צוות בית הספר.
האמפיתאטרון קושט והוצבה במה גדולה לציון טקס הסיום.
צופיה גרין, מנהלת בית הספר, בירכה את התלמידים ומשפחותיהם ובהמשך לדבריה נערך טקס מרגש ומילות פרידה מהתלמידים הבוגרים, שמלאו להם 21, והם נפרדים מבית הספר.
בהמשך עלתה מקהלת בית הספר למספר שירים, ביניהם גם המנון בית הספר. ההרקדה הייתה מנת הקינוח.
כל שנה מחדש, אנחנו מתרגשים וחוששים יחד עם הבוגרים מסיום הלימודים בבית הספר לחינוך מיוחד. חוק חינוך מיוחד מאפשר מסגרת חינוכית עד גיל 21 ומשאיר צעירים רבים ללא מסגרת מתאימה לאחר מכן.

אנו מאחלים להם ולמשפחתם למצוא את המסגרת הטובה והמתאימה ביותר עבורם ומזכירים לנו ולהם שעדי נגב- נחלת ערן תמיד יהיה להם בית חם ואוהב עמוס בזיכרונות וגעגועים.

אנו זקוקים לתמיכה שלכם!

תרומתך לעדי תעזור לנו להשיג את היעד ולהעצים כל ילד ללא קשר לחומרת מגבלותיו