Search
Close this search box.

מעבדה מחקרית חדשה נחנכה ב’עדי נגב – נחלת ערן’

הכפר השיקומי ‘עדי נגב נחלת ערן’ ואוניברסיטת בן גוריון חנכו השבוע מעבדת מחקר חדשה ליישום מדעי המוח בשיקום. המעבדה נחנכה הודות לתרומתה האדיבה של קרן צוקרמן לטובת קידום המחקר והסטודנטים בישראל.

הקמת המעבדה הינה חלק משיתוף הפעולה המדעי והסכם הסינוף האקדמי בין אוניברסיטת בן גוריון והכפר.

מעבדת המחקר תעשה שימוש בידע הרב שנצבר בכפר סביב הטיפולים הרבים המתקיימים בו, ואף תוכל לבצע ניסויי שדה בכדי לקדם את איכות הרפואה השיקומית בכלל ובדרום בפרט.

את הקליניקה מובילים ד”ר סימונה בר חיים, מהחוג לפיזיותרפיה וד”ר ליאור שמואלוף חוקר ראשי מהחוג למדעי המוח יחד עם דוקטורנטים וסטודנטים מאוניברסיטת בן גוריון שעובדים בכפר.

מדובר בשיתוף פעולה חשוב מהבחינה האקדמית המהווה תרגום מעשי של המחקר והבאתו לפרקטיקה מעשית עם המטופלים שיתנסו בכך בזמן אמת.

ד”ר סימונה בר-חיים, ממובילות הפרויקט: “אנו רואים הזדמנויות גדולות בהקמת הקליניקה המשותפת שמשימתה העיקרית היא צמצום הפער בין המחקר החדשני במדעי המוח והטיפול השיקומי באנשים עם פגיעות מוחיות, וזאת בעזרת יישום ופיתוח של מחקרים חדשניים לכלים מעשיים של אבחון, מניעה וטיפול בלקויות מוטוריות. מטרת המיזם המשותף הוא להפוך את הנגב למרכז מצוינות ישראלי ובינלאומי בתחום הטיפול השיקומי”.

אנו זקוקים לתמיכה שלכם!

תרומתך לעדי תעזור לנו להשיג את היעד ולהעצים כל ילד ללא קשר לחומרת מגבלותיו