Search
Close this search box.

מצדיעים לילדים עם מוגבלויות: מפקדי העתיד של צה”ל בסיור מרגש והתנדבות בכפר השיקומי עדי נגב – נחלת ערן

 

אירוע משמח התקיים בכפר השיקומי עדי נגב-נחלת ערן’ כאשר עשרות מפקדים לעתיד מבית ספר להכשרות מקצועות החי”ר 828, ביסל”ח הגיעו להתנדב בכפר השיקומי ולקיים פעילות משותפת עם ילדי הכפר בהובלת דגנית סדרס, רכזת מתנדבים.

מעבר לסיור הלימודי שנועד לתת כלים למפקדים לעתיד על שילוב האחר וקידום אנשים עם מוגבלויות בחברה, חניכי הקורס הפיקודי זכו למפגש עם תלמידי בית הספר בכפר שמצידם התרגשו ונהנו מאוד מהמפגש המיוחד עם חובשי המדים.

אבי וורצמן מנכ”ל עדי נגב: “צה”ל הוא כור ההיתוך של מדינת ישראל, מקום בו מגיעים אנשים מרקעים שונים ולומדים כיצד לחיות יחד. אנשים אלו, יפקדו בעתיד על חיילים אחרים, חשוב שדור העתיד ידע לספר את סיפורם של אלה שקולם לא נשמע. אנשים, וילדים עם מוגבלויות, דרך לתיקון עולם היא דרך בו אנו משלבים את החיים יחד”.

אנו זקוקים לתמיכה שלכם!

תרומתך לעדי תעזור לנו להשיג את היעד ולהעצים כל ילד ללא קשר לחומרת מגבלותיו