Search
Close this search box.

מרתון ירושלים2023

מרתון של מסוגלות והעצמה!!!
כמה אנרגיות במקצה אחד! עשרות רבות של אנשים מטעם נבחרת עדי רצו יחד במקצה הקהילות של מרתון ירושלים. כולם לבושים בחולצות ירוקות זוהרות ועם בלוני הליום. קישטו את המרתון כולו. היו גם הרבה מאד רצים במקצים התחרותיים. ירוק זורח נראה לעין כל. במרתון של מסר חזק של אמונה ומסוגלות. חניכי עדי השתתפו בהליכונים, עם סיוע של יד וחלקם בכסות גלגלים כולם בתחושה אדירה של שייכות!! עשרות המתנדבים, אנשי צוות והמשפחות היו שותפים להתרגשות של החניכים בהגיעם לקו הסיום. כל חניך התקבל על שטיח אדום וקיבל מדליה ותעודה עם שמו הפרטי. את המדליות העניקה אישית שלומית לכל ילד וילדה. רגע מרגש במיוחד היה שטל חניך בעדי החליט להעניק את המדליה שקיבל לילד קטן מעמותה אחרת שלא קיבל מדליה והיה עצוב.. היו עוד אלפי רגעים מעצימים. הליכה מיטבית של ילדים שמרתון למרתון מבצעים הליכה מרשימה יותר. משפחות שבאו מרחוק מאד. הפרחת בלונים מרגשת. קשה מאד לשים בסיכום מסודר. עוצמת האירוע רבה !!

אנו זקוקים לתמיכה שלכם!

תרומתך לעדי תעזור לנו להשיג את היעד ולהעצים כל ילד ללא קשר לחומרת מגבלותיו