Search
Close this search box.

משלחת מיוחדת של jnf

מנכ”ל ונשיא JNF ארצות הברית, ביקרו בכפר השיקומי “עדי נגב-נחלת ערן” יחד עם ידידים יקרים ותורמים חשובים של ה-JNF.

השותפות האסטרטגית עם JNF ארה”ב מתקיימת מזה כחמש עשרה שנה. זוהי שותפות של מתנדבים, של ביקורים שבועיים, של קשר הדוק, של מעורבות עמוקה בפרטים הקטנים, של אכפתיות, של אהבת ישראל ומחוייבות עמוקה לסייע בפיתוח ובבניית הכפר ובהענקת שירותים מיטביים לאנשים עם מוגבלויות ולתושבי הדרום. בבחינת “כל ישראל ערבים זה לזה”. ​

אנו זקוקים לתמיכה שלכם!

תרומתך לעדי תעזור לנו להשיג את היעד ולהעצים כל ילד ללא קשר לחומרת מגבלותיו