Search
Close this search box.

מתנה שעושה טוב לכולם

התלהבות גדולה נרשמה  בקרב הבוגרים שלנו בעדי. הם השתתפו במכירות של המוצרים שעליהם עמלו בסדנאות התעסוקה השונים. היה להם כל כך מיוחד לפגוש את ההתעניינות של הציבור בתוצרים שלהם. הדוכן התקיים בהמהלך כל היום בקניון סנטר 1. האנשים שמחו לרכוש מתנות ראש השנה ייחודיות ליקירהם ועל הדרך לתמוך במטרה כל כך חשובה.
“מתנה שעושה טוב לכולם” היה הסלוגן. וזו הייתה ההרגשה במהלך כל היום.

אנו זקוקים לתמיכה שלכם!

תרומתך לעדי תעזור לנו להשיג את היעד ולהעצים כל ילד ללא קשר לחומרת מגבלותיו