Search
Close this search box.

נטיעות חדשות

אחרי שנה שלמה של שנת שמיטה ללא שתילות. אנחנו מתרגשים לשתול את השתילים הראשונים בכפר.

שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה!

אנו זקוקים לתמיכה שלכם!

תרומתך לעדי תעזור לנו להשיג את היעד ולהעצים כל ילד ללא קשר לחומרת מגבלותיו