Search
Close this search box.

נפרדים ממריה ודיק, מתנדבים מהולנד שהגיעו לכפר להתנדב שנה רביעית ברציפות

אתמול, יחד עם דיירנו האהובים הדלקנו נר חנוכה עם מריה ודיק זוג מתנדבים בהולנד בשנות ה60 לחייהם.
מריה ודיק היו מחוברים בכל נפש וליבם לכפר. הם טיפלו בדיירים, דאגו להם, רקדו איתם בחגים ושמחו בשמחתם.
מודים לכם על תרומתכם מעומק הלב.
תודה.

אנו זקוקים לתמיכה שלכם!

תרומתך לעדי תעזור לנו להשיג את היעד ולהעצים כל ילד ללא קשר לחומרת מגבלותיו