Search
Close this search box.

“נתינה מולידה אהבה”

ידוע לכל שנתינה מולידה אהבה- על ידי שאתה נותן למישהו התוצאה שאתה אוהב אותו!
בעדי ירושלים, למשפט הנכון הזה, יש משמעות כפשוטו!
רק השבוע זכינו לחגוג יחד בחתונתם של שלומית טסלר ויקיר אמסלם.
שלומית טסלר- שהיתה בת שירות שנתיים ויקיר אמסלם- מתנדב בעדי ירושלים קרוב ל4 שנים.
שלומית ויקיר הם הזוג ה- שמיני!!! מתוך משפחת המתנדבים והבנו”ש שמתוך קשר הנתינה המשותפת לילדי עדי ירושלים בחרו בקשר של קיימא:)
לפני פחות מחודש השתתפנו בחתונה של עמיחי ולד וברכה מרקוס- ננצל במה זו בשביל לאחל מזל טוב חם ולבבי גם להם.
ולכל הזוגות הנשואים שלנו, הזוגות המאורסים והזוגות שעדיין בסוד…
שתזכו לבנות בתים מאושרים, מתוך בריאות, כבוד ורק טוב! וכמובן נתינה וחסד!

אנו זקוקים לתמיכה שלכם!

תרומתך לעדי תעזור לנו להשיג את היעד ולהעצים כל ילד ללא קשר לחומרת מגבלותיו