Search
Close this search box.

סטודנטים לרפואה מהאוניברסיטה העברית מבקרים בעדי במסגרת קורס אדם ורפואה.

במסגרת ההכשרה שלהם להיות רופאים הם מחויבים בקורס החשוב הזה, בו הם פוגשים אוכלוסיות שונות ושומעים על היבטים רפואיים מזוויות קצת אחרות. אחד המקומות היותר פופולאריים אליו נרשמים הסטודנטים- הוא בוקר לימוד והכרות עם החניכים והצוות בעדי ירושלים. בביקור שהתקיים השבוע, נחשפו הסטודנטים לפעילות בבית ספר עדי. נפגשו עם ריקי פרוליך, אחות ראשית בעדי ועם מוישי בו זאב- אח ראשי ביחידת המונשמים בעדי. הסטודנטים בעיקר התרשמו ממסירות הצוות והאמונה בדרך. שלומית גרייבסקי אף שוחחה עם הסטודנטים ושיתפה אותם בדגשים אנושיים חשובים במעלה. שיישארו איתם ודאי בעתידם כרופאים. אנו רואים חשיבות רבה בעדי, לחשוף סטודנטים מכל התחומים, חינוך, רווחה ורפואה לאוכלוסייה המקבלת שירות בעדי. ולחדד את הרגישויות הנדרשות לכך מהקהילה. כולה.

אנו זקוקים לתמיכה שלכם!

תרומתך לעדי תעזור לנו להשיג את היעד ולהעצים כל ילד ללא קשר לחומרת מגבלותיו